• Jordi Ramon

DoenDenkers In De Linda

Updated: Sep 11, 2021

We zitten niet graag stil. Wie ons kent die weet dat. Toen we bedachten dat we een boek zouden gaan schrijven, schreven we het in drie weken. Nadat we dat hadden gedaan wilden we het uitgeven. Dat was een een maand geleden, en nu ligt het boek bij de drukker. En met dat allemaal achter ons, besloten we dat er wel wat aandacht aan mag worden besteed, dus stonden we recentelijk met een interview in glossy 'Linda'.


We hebben nogal wat meegemaakt. En nog! We beseffen ons terdege dat de manier waarop we omgaan met alle hobbels op ons pad niet iedereen gegeven is. Maar met ons boek hopen we zoveel mogelijk mensen te inspireren om niet bij de pakken neer te zitten, maar om te DOEN! Bij 'Linda' vonden ze dat dusdanig interessant dat ze een artikel plaatsten van een interview met Jacqueline


Hieronder de link naar het artikel in 'Linda':

59 views

Recent Posts

See All